Blasieholmsgatan 4 B
111 48 Stockholm
+46 73 998 91 63

Intresseanmälan

Fyll i dina uppgifter så återkommer vi till dig så fort vi kan

Samtycke till personuppgiftsbehandling

Genom inskickande av dina uppgifter samtycker du till att Novare Peritos AB (härefter ”Peritos” eller ”vi”) behandlar dina inskickade uppgifter i samband med de rekryteringsprocesser som Peritos genomför. Ditt samtycke omfattar inte en specifik rekryteringsprocess, utan dina personuppgifter kommer att lagras i våra system så att vi ska kunna bedöma om du är en lämplig kandidat för kommande rekryteringsprocesser.

Som potentiell kund lagrar vi personuppgifter om dig, som kontaktperson eller nyckelperson för ditt företag eller annan typ av organisation. Vi samlar in personuppgifter om dig i form av ditt namn samt dina kontaktuppgifter, och registrerar dessa uppgifter i våra interna system. Dessa uppgifter samlar vi in för att kunna informera dig om och marknadsföra Peritos och våra tjänster.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss via följande e-postadress novareperitos.gdpr@peritos.se.

Dina personuppgifter kommer att finnas kvar till dess att du återkallar ditt samtycke eller vårt syfte med vår behandling upphör. I tillägg till detta kommer personuppgifter som vi bedömer har blivit inaktuella, och därför inte kommer vara relevanta i kommande rekryteringsprocesser, att tas bort efter hand.

Ytterligare information om vår behandling av dina personuppgifter samt dina rättigheter kopplade till denna behandling finner du i Novares integritetspolicy på www.novare.se/gdpr. Vidare information kan även erhållas på Datainspektionens hemsida: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/