Vårt erbjudande

Vi erbjuder möjligheten att rekrytera engagerade och lojala medarbetare genom en trygg och kostnadseffektiv metod. Vår målgrupp är unga människor med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), t.ex. ADHD, autismsliknande tillstånd och inlärningssvårigheter. Vi har löpande ca 80 deltagare i vårt introduktionsprogram och varje år får ca 50 unga människor med funktionsvariation fast anställning via oss. Peritos drivs på kommersiella grunder med målet att använda en del av vinsten till att stödja målgruppens utveckling. Vi samarbetar med arbetsförmedling, kommuner och partners. Vi har kunder inom hela näringslivet.

Exempel på tjänster som våra kandidater har är vaktmästeri, lager, restaurang, reception, IT och administration.

Så här går det till

Vi identifierar era behov och tar fram en matchningsprofil

Vi hittar och anställer kandidaten under introduktionsåret

Under introduktionsåret har vi coaching, utbildning och uppföljning för både arbetsledare och kandidat

Vår målbild är att kandidaten ska kunna erbjudas en fast anställning hos ert företag efter introduktionsåret

Läs vidare

Göran Nyström, Driftchef Human Bridge

"Vi delar visionen om ett hållbart samhälle genom ett socialt engagemang. Därför är det naturligt för oss att samarbeta med Peritos."

Pia Rylander, HR Manager ‎Grand Hôtel Stockholm

"Vi har samarbetat med Peritos sedan starten. Vi tror på att alla människor har något att tillföra på en arbetsplats"

Charlotta Oom, Head of Marketing and Communications Logent

"Logents arbetsklimat kännetecknas av respekt, förståelse och kunskap om andra människor. Vi tror starkt på att ingen kan göra allt - men alla kan göra något och är mycket nöjda med vårt samarbete med Novare Peritos."