Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) rikskonferens är en mötesplats för alla som arbetar med och är engagerade i ungdoms- och civilsamhällesfrågor i Sverige.

Novare Peritos var på plats och Delal Apak från Novare Peritos medverkade i ett panelsamtal på temat ”Unga med andra krav på samhället”. I samtalet deltog Alexandra Sundberg, Skellefteå kommun, Lina Pastorek, Myndigheten för delaktighet och Maria Johansson, Lika Unika. Moderator var Marcus Ohlström från MUCF.

Panelens diskussion tog sin utgångspunkt i den nya rapporten Fokus 17 som MUCF släppt. Rapporten tar upp  att unga med funktionsnedsättning på flera sätt har sämre levnadsvillkor än andra unga och har som grupp en fördröjd etablering och en svagare ställning i arbetslivet.

Panelen diskuterade problematiken kring att denna målgrupp har det svårare både i arbetslivet och i skolan och vad vi kan förändra för att ändra på detta. Delal lyfte utifrån Peritos perspektiv exempel på hur vi ofta möter att man ser problematiken hos de här människorna snarare än att se deras styrkor. Delal fortsatte med att berätta hur Peritos arbetar med det här dagligen när vi matchar kandidater mot arbetsplatser och att det viktiga är att få ett förändrat synsätt på vad kompetens är.

Läs mer om konferensen här >>

Om Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

MUCF är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. De ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.