Välkommen till Peritos seminarium i Almedalen!

Bokstavsdiagnosen – den dolda superkraften

 

När: Torsdag den 6 juli

Var: Länsstyrelsens trädgård, Korsgatan 4

Tid:14.00-14.45

 

Novare Peritos kommer att ha seminarium i Almedalen Visby nu den 6 juli. Vi kommer att tala om vikten av mångfald i rekryteringen hos företag och hur man får till det i praktiken.

Många unga vuxna med en diagnos (t.ex. Autism eller ADHD) har oftast kompetenser och drivkrafter som arbetsmarknaden inte fångar upp. Istället är arbetslösheten väldigt hög bland denna målgrupp. Runt om i världen börjar företag inse att rekrytera medarbetare med funktionsvariationer faktiskt ger en konkurrensfördel. Men i Sverige är vi inte riktigt där än. Varför är det så? I ett panelsamtal kommer vi att diskutera både arbetsgivares och arbetstagares syn på hur vi kan bryta det utanförskap som idag finns. Vi kommer även att ge konkreta tips på hur en arbetar med mångfaldsfrämjande på riktigt. Tillsammans hoppas vi kunna ge er lite mer insikt om hur en kan fånga upp denna dolda superkraft!

Medverkande:
  • Georgios Karpathakis, Grundare, Underbara ADHD
  • Anki Elken, Hållbarhetschef, Randstad Sweden
  • Felix Kronqvist, Vaktmästare hos Peritos
  • Delal Apak, Moderator
Kontaktperson 1:
Delal Apak, Novare Peritos AB, 0739-989163, delal.apak@peritos.se
Kontaktperson 2:
Richard Stening, Novare Peritos AB, 0705-211 665, richard.stening@peritos.se
Tillgänglighet
Entré och lokal tillgänglig för rullstol
Toalett tillgänglig för rullstol
Allergihänsyn
Miljödiplomerat
Förtäring
Nej