Novare Peritos vd Delal Apak deltog som talare på Samhalls och Workability Internationals internationella årliga konferens ”Lead the Way”. Delal tog under sin föreläsning upp  bland annat upp vikten av att se individers styrkor framför deras eventuella svagheter, berättade om Peritos unika modell att matcha ungdomar med jobb och att drygt 70% av alla som anställs via Peritos går ut i fasta jobb efter ett års introduktionsrekrytering.

Lead the Way är en årlig konferens som pågår i tre dagar med olika värdländer varje år. Bland övriga talare fanns bland andra H.M. Drottning Silvia och representanter från Max hamburgerrestauranger som talade om hur de framgångsrikt genom åren rekryterat individer med funktionsvariationer.

Läs mer om Lead the Way