Delal Apak som är vd för Novare Peritos medverkade på Arbetsförmedlingens dag Gör plats! Seminariet inleddes med att alla hälsades välkomnade av moderator Anna Bergholtz innan Gör Plats! uppmärksammade kampanjfilmer visades.

Därefter talade Maria Mindhammar och Pia Ackmarck, överdirektör respektive verksamhetsområdesdirektör vid Arbetsförmedlingen, om vikten av och vinsten med att företag rekryterar mer inkluderande.

H.K.H. Prins Carl Philip närvarade under hela förmiddagen och höll ett inspirerande tal kring om hur vi i Sverige måste anställa mer inkluderande. ”Faktum är att unga människor i dag ställer höga krav på sina framtida arbetsplatser. Lön och utvecklingsmöjligheter är viktigt. Men det finns också en förväntan på att arbetsgivaren ska ta ett större samhällsansvar. Det här gäller inte bara miljön, utan i minst lika hög grad det som vi är här för att diskutera i dag: aspekter som mångfald, inkludering och välmående. Frågan är inte längre om man som arbetsgivare har råd att ta samhällsansvar. Utan om man har råd att inte göra det.”

Anki Elken, Hållbarhetschef Randstad, pratade utifrån sin roll i ett bolag som aktivt arbetar med frågan och hur de ställer krav på sina kunder och därefter var det dags för Delal Apak att tala. Hon berättar om Novare-koncernen för att sedan gå mer in på varför och hur Peritos grundades och om Peritos metod, introduktionsrekrytering som ligger bakom att Novare Peritos lyckas få ut över 70% av sina medarbetare i riktiga arbeten efter sitt introduktionsår.