Fredrik Hillelson, VD och grundare av Novare, var med i ett samtal i P1 Morgon om begreppet neuro diversity. Det är ett amerikanskt begrepp som syftar till att vidga mångfaldsbegreppet till att även inkludera olika former av neuropsykiatriska funktionsvariationer.

Sedan fem år tillbaka jobbar vi på Novare Peritos dagligen för att hjälpa unga med funktionsvariationer ut på arbetsmarknaden – varje år får vi ut mellan 50-80 unga vuxna i riktiga jobb!

I studion var också Maria Teresa Marklund Essen-Möller, VD för IT-bolaget Health Solutions, och Lotta Rizzo, verksamhetschef på konsultbolaget Left is Right med.

Lyssna på inslaget här >>