Vårt seminarium tog sin utgångspunkt i hur framtidens arbetsgivare måste sätta olikheter framför likheter för att inkludera fler på arbetsmarknaden. Delal Apak, vd för Novare Peritos, inleder med att berätta att arbetslösheten idag är strax över 6% – men för gruppen unga med funktionsvariationer är siffran över 90% – och det i en högkonjunktur!

Seminariet förs som en dialog med publiken. Tillsammans med Delal Apak på scen är Georgios Karpathakis, Underbara ADHD och Tobias Degsell, Combiner. De diskuterar frågeställningar som publiken har. Bland frågorna märks bland annat om det bör lagstiftas för att få fler företag att anställa unga med funktionsvariationer (det korta svaret: nej!), har vi ett mer inkluderande samhälle idag (det korta svaret: nej!) och skolans viktigaste roll för arbetslivet (det korta svaret: att bygga upp självkänsla!).

Se hela seminariet här: