“Vi uppmanar alla Sveriges arbetsgivare att vara modiga och trotsa de fördomar och förutfattade meningar som existerar – ge personer med NPF chansen!”

Tillsammans med en rad organisationer och företag som också brinner för att få personer med funktionsnedsättning i arbete har Novare skrivit en debattartikel i Svenska Dagbladet. Autism- och Aspergerförbundet, Cereb ABCSR Sweden, KIND – Karolinska InstitutetMisa ABNovare Human Capital, Organiserade Aspergare.

Läs debattartikeln här >>