Delal Apak tillträder sin nya tjänst den 1 januari 2018. Tidigare VD Gunilla Fransson blir nu styrelseordföranden för Novare Peritos.

Fredrik Hillelson, grundare och koncernchef för Novare:
– Vi är tacksamma för den tid som vi fått låna Gunilla till VD-posten. Under hennes tid har bolaget genomgått en transformering och en ny organisation har etablerats. Vi är glada att Gunilla vill stanna kvar i Peritos genom sitt ordförandeskap och fortsätta det viktiga arbetet med att hjälpa unga med funktionsvariationer in i arbetslivet. Jag känner stor tillförsiktigt till att Delal tillsammans med sina kollegor kan fortsätta att ta Peritos vidare till nästa nivå.

Delal, grattis – hur känner du inför din nya tjänst?
– Jag är glad för förtroendet och ser fram emot att driva och utveckla bolaget framåt.  Jag är också glad att få vara en del av att skapa en ökad mångfald på den svenska arbetsmarknaden.

Vad är din vision för Peritos?
– Min vision är att vi ska vara det bolag i Sverige som effektivast motverkar den stora arbetslösheten som finns hos vår målgrupp. Vi  ska fortsätta skapa förändring och framförallt en förbättring för den grupp i samhället som står längst bort från arbetsmarknaden idag. Med rekordstora arbetslöshetssiffror och en arbetsmarknad som många gånger är väldigt homogen behövs det bolag som Peritos för att visa att det går att skapa förändring.

 Hur beskriver du Peritos för den som inte känner till bolaget?
– Peritos är ett rekryteringsbolag som hjälper unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsvariatoner (som ADHD och Asperger) ut på arbetsmarknaden. Vi ser till individers styrkor och drivkrafter istället för vad som står på deras CV. Genom att matcha detta mot företagens behov hjälper vi de att hitta engagerad och kompetent personal, samtidigt som företagen är med och gör skillnad för någon annan.